НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ УКРАЇНИ

НАПА вітає всіх з Міжнародним днем інтелектуальної власності!

Цього року Всесвітня організація інтелектуальної власності всю увагу зосередила на малих і середніх підприємствах (МСП), які, на думку Генерального директора ВОІВ Дарена Танга, є «неоспіваними героями» світової економіки та стануть локомотивом економічного зростання на етапі виходу з епідеміологічної кризи

Детально за посиланням https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2021/article_0004.html

Головною метою Організації є

здійснення прав та інтересів, задоволення економічних, культурних, соціальних та інших інтересів у сфері інтелектуальної власності

Основними напрямами діяльності Організації є:

сприяння діяльності фахівців у сфері інтелектуальної власності, патентних повірених

сприяння розвитку інституту патентних повірених в Україні

участь в установленому порядку в формуванні в Україні професійного ринку послуг у сфері інтелектуальної власності

сприяння підвищенню професійного рівня фахівців у сфері інтелектуальної власності, в тому числі патентних повірених

сприяння захисту особистих прав і інтересів членів Організації при здійсненні їх професійної діяльності

сприяння розширенню міжнародних зв'язків в галузі правової охорони інтелектуальної власності

взаємодія з іншими об'єднаннями фахівців, що працюють у сфері інтелектуальної власності

представлення інтересів членів Організації в їх відносинах з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами

забезпечення відповідальності членів Організації перед споживачами послуг, що надаються її членами

сприяння врегулюванню суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути між членами Організації

встановлення і підтримання зв'язку із зацікавленими неурядовими національними та міжнародними організаціями для реалізації цілей Організації

участь в установленому порядку в обговоренні проєктів законів та інших нормативно-правових актів у галузі правової охорони інтелектуальної власності в Україні, підготовка пропозицій та рекомендацій з питань удосконалення чинного законодавства, а також проведення незалежних громадських експертиз проєктів нормативно-правових актів

розробка і встановлення стандартів і правил діяльності фахівців у сфері інтелектуальної власності, патентних повірених, включаючи норми професійної етики, а також контроль над дотриманням вимог зазначених стандартів і правил

сприяння підвищенню рівня ділової та професійної підготовки своїх членів в галузі правової охорони інтелектуальної власності шляхом проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, практичних занять, в тому числі за участю іноземних фахівців

участь у професійній підготовці та атестації патентних повірених

взаємодія в установленому порядку з ЦОВВ, НОІВ та іншими органами державної системи правової охорони інтелектуальної власності, підприємствами, установами, організаціями, які здійснюють повноваження у сфері інтелектуальної власності, у сфері розвитку правової охорони і захисту інтелектуальної власності, а також при здійсненні атестації патентних повірених і контролю за їх професійною діяльністю відповідно до чинного законодавства України

підготовка, видання та розповсюдження періодичних, довідкових, інформаційних та методичних матеріалів в галузі правової охорони і захисту інтелектуальної власності;

організація заходів в сфері правової охорони і захисту інтелектуальної власності, а також участь в міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, виставках та інших заходах для досягнення цілей своєї діяльності

Спільно, професійно, прозоро