Про нас

Візія

Суспільство, в якому розуміння ролі та значення інтелектуальної власності є цілісним та базується на принципі дотримання балансу приватних та суспільних інтересів


Місія

Здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів в сфері інтелектуальної власності

Цінності

верховенство права

відкритість і прозорість

відповідальність

довіра та емпатія

свобода творчості та вираження

рівність

професійність і постійне удосконалення

краса

Форма

Громадська професійна організація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), створена для взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановлення партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства, задля досягнення основної мети та напрямків діяльності Асоціації